toegang voor visueel gehandicapten
U bent hier: Geschiedenis > Geschiedenis 1800 - heden
Tekst kleiner Tekst groter

Geschiedenis > Geschiedenis 1800 - heden


Scheiding

 

Door Napoleon werd een scheiding van staat en kerk ingesteld. Torens hadden voor hem een militair-strategische functie en de bijna honderd meter hoge toren van Breda was natuurlijk een fantastische uitkijkpost. In 1813 werd de gemeente Breda op die manier eigenaar van de Grote Toren.

 

 

Verdere verbeteringen

 

Van 1834-1848 en 1870-1880 werd onder leiding van de Bredase gemeentearchitect A.J.F. Cuypers het bovenste deel van de toren opnieuw onderhanden genomen, waarbij de na 1694 aangebrachte simpele ijzeren leuning op het hoogste vierkant werd vervangen door een hardstenen balustrade. Deze verdween in 1959 bij de tweede grote restauratie van de toren (in de periode 1946-1969) waarbij men de oude situatie zoveel mogelijk herstelde. In de periode 1949-1955 kreeg de toren een compleet betonnen steunconstructie om te voorkomen dat de torenvoet de druk niet meer zou verdragen; trillingen van het spelende beiaard  met zijn vele klokken vormden een extra gevaar voor scheuren in de muren.


 

Oriëntatiepunt

 

Voor de stedelingen en mensen van buiten vormde de 97 meter hoge Grote Toren een belangrijk oriëntatiepunt. Voor reizigers in deze streken, die het moesten doen zonder bewegwijzering, was de toren een duidelijk baken. Vanaf de 17e eeuw lieten eigenaren van landgoederen en bossen in de regio lanen en dreven aanleggen die gericht waren op de Grote Toren of naburige kerktorens. In Breda is de Bouvignelaan- aangelegd tussen 1611 en 1614- de oudst bekende torendreef.
 

Restauratie in de 20e eeuw

 

De tweede restauratie aan de Toren startte in 1946 en zou duren tot 1968. Vanaf maart 1996 werd de toren in de steigers gezet. In juni 1996 kon de restaureerde haan, bedekt met bladgoud, worden teruggeplaatst. Vanuit dat hoogste punt is naar beneden toe gewerkt: lei- en koperwerk is aangepakt en vervolgens de stenen torenmantel, inclusief pinakels, kruisbloemen en waterspuwers. In december 1996 werd de dakrand van het kerkgebouw bereikt. Ook het interieur van de toren kreeg een facelift: de beiaard werd gerestaureerd, de klokkenstoel gerenoveerd en de traptreden en torenwanden werden opgeknapt. Een wirwar van elektriciteitskabels werd vervangen door een verantwoorde kabelkast en het jaren zestig ‘klimtouw’ deels door een metalen trapleuning.

 

naar boven
Webdesign door ALLWWW Oosterhout